yedek blog


ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ

Giriş

İlk insanlardan itibaren dünyaya gelen tüm çocukların yaşam biçimi olan oyun, günlük hayatında yetişkinlerin en önemli uğraşılarından biri olan meslekler yerine kullanılarak bebek veya çocuğun işi olarak konumlandırılabilir.

Yeterince oyun oynayan çocuklar; karşılaştığı her türlü sorun karşısında dayanıklı kalabilen, çözüm üreten ve olumsuzluklardan en az zararla çıkan bireyler hâline gelebilir. Bu şekilde oyunla büyüyen çocuklar; yaşam becerileri yüksek ve hayatla barışık çocuklardır.

Oyunun çocuğun yaşamında çok önemli bir yeri vardır. Oyunu, çocuklar için boş ya da gereksiz zaman olarak tanımlamak doğru değildir. Çocukluk döneminde uyku dışında fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamakta kullanılan oyun, her insanın ilk doğal öğrenme yöntemidir.

Çocuk, oyunu yalnızca oyalanmak ve mutlu olmak amacıyla oynasa da oyun yoluyla hayata hazırlık yapar, oyunlar içinde çeşitli rolleri taklit eder. Günün tüm aşamalarında; yatağındayken, beslenirken, temizlenirken, vücudunu keşfederken, etrafı karıştırırken, insanları tanırken, uykuya dalarken kullandığı oyun çocuğun mesleği hâline gelir.