Öz Bakım Becerileri Açısından Oyun


Çocukluk çağında öz bakıma yönelik becerileri edinen çocuklar yetişkinlik dönemlerinde yaşam becerileri noktasında diğer insanlara göre daha başarılı olurlar. İnsan, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği ve başkasından gelebilecek büyük bir desteğe ihtiyaç duymadığı oranda, planladığı ve hedeflediği amaçlara ulaşması kolaylaşır. Bu sayede yaşama dair becerileri gerçekleştirmesi mümkün olur.

Yaşam becerilerinin kazanılmasında oyun, çocuğa uygun şartları ve pratik yapma imkanını sunar. Küçük yaşlardan itibaren kendi temizliğini ve yemeğini yapma, yatağını hazırlama, giysilerini düzenleme ve giyinme gibi sağlık, bakım ve barınmaya yönelik yaşam becerilerini oyun ve oyun materyalleri aracılığı ile deneyimleme fırsatı bulur. Bu deneyimler sayesinde çocuk, olası fırsatları değerlendirmeyi ve olası tehlikelerden korunmayı da oyun içinde öğrenir.

Oyun yoluyla gerçekleştirilen öğrenmeler sonucunda birey, çocukluk ve gençlik dönemi başta olmak üzere hayatı boyunca kullanabileceği yaşam becerileri edinir. Gerek doğaçlama şeklinde oynanan gerekse kurgulama şeklinde oynatılan oyunların içindeki öz bakıma dayalı davranışlar, çocuğun bu öğrenmelerini pekiştirir