Oyunla büyüyen çocuklar


  • Sevgi alışverişinde bulunur
  • Öğrenmeye ve yeniliklere açıktır
  • Mizahi bir bakış açısına sahip olur.
  • Mücadele ve rekabetten kaçınmaz.
  • Düzenli ve planlı olmaya gayret eder
  • Sağlıklı bir güven duygusuna sahiptir.
  • Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul eder.
  • Bir işi başlatma, sürdürme ve sonuçlandırmaya isteklidir.

Oyunun çocuğun yaşamında duygusal, bilişsel, fiziksel gelişim ile dil ve sosyal gelişim bakımından sağladığı çok önemli katkıları vardır. Bu bağlamda çocuğun bütünsel gelişimine son derece önemli etkisi olan oyun, kişiliğine yön verir. Psikologlar, danışanlarının sorunlarını çözümleyebilmek için kişiliğe dair en önemli ipuçlarını veren çocukluk dönemine eğilir. O dönemdeki yaşantıların ya da oynanan oyunların kişiliğe etkisi, bugünkü sorunların giderilmesine ışık tutabilir.