Duygusal Gelişim Açısından Oyun


Duygusal gelişim, bilişsel ve sosyal gelişimin dinamikleri ile yakından ilişkilidir. Duygusal gelişimin oluşmasında biliş yani düşünceler etkin iken, sosyal davranışları etkileyen ise büyük ölçüde duygulardır. Başka bir deyişle, düşünceler duyguları, duygular da davranışları etkiler. Olumlu bir duygusal gelişim, sosyal gelişimin de sağlıklı bir süreçte oluşmasını sağlar.

Çocuk oyunda tüm duyguları yaşar ve anlamlandırır. Bu anlamlandırma sonucunda diğer insanlarla olan ilişkisini yönlendirir. Oyun çocuğun ilerleyen yaşlarındaki duygu kontrolünü sağlaması açısından bir prova niteliği taşır. Oyun sırasında gerçekleşen olaylar sonucunda mutluluk, üzüntü, öfke, şaşkınlık gibi haz ve elem arasında bulunan bütün duyguları deneyimleyerek duygusal tepkilerini kontrol altına alır. Bu kontrol becerisi hemen gerçekleşebilen bir durum olmayıp uzun bir gelişim sürecine sahiptir.

Oyun çocuğun saldırganlık gibi en güçlü ve en doğal dürtülerini uygun bir biçimde ortaya koymasına yardımcı olur. Çocuk oyun aracılığı ile duygularını dengeli bir şekilde ifade etmeyi de öğrenir. Örneğin yarışmalı bir oyunda kazandığında sevinmeyi aynı zamanda arkadaşına karşı kırıcı olmamak adına abartmamayı da öğrenir. Bu durum empati becerisinin kazanılmasıyla da ilişkilidir