Dil Gelişimi Açısından Oyun


Küçük yaşlardan itibaren sesleri işiterek ve taklit ederek başlanan dil ediniminde, oyunun etkisinin olduğu birçok araştırmayla desteklenmiştir. Agulamalarının bile oyun olarak nitelendirilebileceği bebekler, sesleri ve sözel unsurları etkin bir şekilde oyun materyali olarak kullanmaya başlar.

Küçük yaşlardan itibaren oynanan özellikle dramatik ve sembolik oyunlar, çocuğun sesleri ve tonlamaları hem tanımasına hem de kullanma becerisini geliştirmesine faydalı olur. Özellikle çocuk şarkıları, tekerlemeler, saymacalar, parmak oyunları ve şiirler gibi ritmik ve ahenkli çocuk edebiyatı ürünleri, ifade edici ve alıcı dil becerilerine önemli katkılar sağlar.

Çocuklar oyunlarda hem oyunun içeriğinde olan hem de oyun oynayanların kullandığı dilsel ögelerle yoğun etkileşim hâlinde olduğu için yeni sözcükler öğrenir, çeşitli mesajları algılama ve iletme becerilerini geliştirir. Dramatik oyunlar sırasında öğrenilen yeni sözcükler kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlar. Kelime dağarcığı gelişmiş olan çocukların kendini daha iyi ifade etmesi, iletişimini güçlendirmesine yardımcı olarak, aynı zamanda özgüveninin gelişmesine ve sosyal açıdan başarılı olmasına olumlu etki eder.